Jak kształcą się lekarze w Polsce?

Lekarz - to brzmi dumnie. Zanim jednak pretendent do tego zawodu uzyska ten tytuł, będzie musiał przejść bardzo skomplikowany proces nauczania. Jest on dobrany tak, by łączył on w sobie zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne.

Kto może zostać lekarzem?

Decyzja o podjęciu studiów lekarskich powinna być podjęta już na etapie liceum ogólnokształcącego. Potencjalny lekarz, powinien zdać maturę i zakwalifikować się na wybraną uczelnię medyczną. Tych w kraju jest dosyć sporo, aczkolwiek wszystkie prezentują podobny, bardzo rygorystyczny tok nauczania.

Najpierw studia

Kandydat na lekarza powinien odbyć sześcioletnie studia, po zakończeniu których uzyskuje on tytuł lekarza. Jest on równorzędny z tytułem magistra. W trakcie trwania studiów, 10 semestrów jest przeznaczonych na zajęcia teoretyczne a 2 na praktyki. Często organizatorem takich praktyk jest szpital. Podział na zajęcia praktyczne i teoretyczne jest dość nowy. Inauguracja tego systemu kształcenia miała miejsce dopiero w 2012 roku.

To jednak nie wszystko...

Samo posiadanie tytułu lekarza wcale nie oznacza, że dana osoba może pełnić tą funkcję. Musi ona odbyć 13 - miesięczny staż podyplomowy, w ramach którego uzyska ona konkretną specjalizację. W ramach tych zajęć, zwanych często kursem specjalizacyjnym, przyszły lekarz odbywa zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Etap ten zakończony jest Lekarskim Egzaminem Zawodowym. Dopiero wtedy, lekarz specjalista może wykonywać swój zawód.

Jak to wygląda za granicą?

Tytuł lekarza specjalisty jest honorowany za granicą (w obrębie państw Wspólnoty Europejskiej), na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku. Jej treść stanowią przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Po spełnieniu wszystkich powyższych regulacji, można prowadzić praktykę lekarską również poza terytorium Polski.

Podsumowując, kształcenie lekarzy ma charakter wieloetapowy i najczęściej bardzo restrykcyjny. Niemniej jest to podstawą, do stworzenia kompetentnych i profesjonalnych kadr.

red. feea.org.pl

Nasze usługi

Oferujemy państwu najwyższy poziom usług w dziedziach takich jak:

Kardiologia

Neurologia

Traumatologia

Ortopedia

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

  • Poniedziałek - Piątek: 9:30 - 18:30
  • Adres: ul. Komuny Paryskiej 128, 41-711 Ruda Śląska
  • Telefon: +48 586 778 892
  • Fax: (123) 984-1234
  • Email: kontakt@feea.org.pl

Formularz kontaktowy